UA-136489375-1

Bergsprängning Stockholm

Bergsprängning i Stockholm av bergsprängare med lång erfarenhet 

Inget jobb är det andra likt när det kommer till bergsprängning i Stockholm men du kan alltid lita på vår professionalism. För dig är det skönt att veta att vi håller det vi lovar och tar ansvar för att minimera störningar för omgivningen. Våra bergsprängare är specialister på bergsprängning i Stockholm och har flera års erfarenhet av alla sorters bergsprängning, bland annat sprängning av berg både under vatten och jord.

Professionell bergssrängning i skymning  

Försiktig bergsprängning i Stockholm med säkerhet i fokus

Vid bergsprängning i känsliga miljöer i Stockholm använder vi olika tekniker i samverkan. Vi upprättar anpassade borr- och laddplaner och använder vid behov lågbrisant sprängämne eller håller en låg samverkande mängd dynamit. 

Vid behov använder vi elektroniska sprängkapslar för optimal styrning av sprängsalvan.  

Försiktig bergssprängning i känslig miljö 

Bergsprängning och annan sprängning under jord 

När det kommer till att spränga berg och att utföra andra sprängningar under jord har vi all kompetens och utrustning som krävs för att utföra jobbet på ett säkert och professionellt sätt. 

Bergssprängning under jord 

Sprängning under vatten

Inom företaget finns kompetens och utrustning för både bergborrning och bergsprängning i Stockholm under vatten.

Bergssprängning under vatten 

Kontakta våra bergsprängare för mer information om vår bergsprängning i Stockholm. Vi utför även bl.a. bergspräckning och bergförstärkning.