Bergspräckning Stockholm

Bergspräckning är ett sätt att inte riskera sprängskador på känslig omgivning. Exempel på bergspräckningstekniker vi använder oss av vid olika jobb i Stockholm är bland annat hydraulisk spräckning och användning av snigeldynamit.

Fördelen med bergspräckning är att man inte behöver en besiktning av närliggande bebyggelse, då det inte finns någon risk för skador i omgivningen. I tätt placerade borrhål använder vi ett hydrauliskt verktyg som vibrationsfritt spräcker berget. 

Superwedge

Superwedge är ett av verktygen vi använder för att spräcka berg och sten. Superwedgen hänger från en grävmaskin, och förs ner i ett borrhål där den utvidgas så att berget spricker långsamt. 

Bergspräckning med Superwedge 

Darda 

Darda används när arbetsplatsen är för trång för en grävmaskin. Denna bergspräckningsmetod påminner om superwedge, men är mindre utrymmeskrävande med den handhållna dardan. 

Bergspräckning med Darda 

 Wiresågning

I samband med försiktig sprängning intill befintliga konstruktioner används metoden Wiresågning. Detta för att skapa en luftspalt som avleder vibrationer.

Bergspräckning med metoden Wiresågning i samband med försiktig sprängning 

Snigeldynamit 

 Ett alternativ till Wiresågningen är snigeldynamit.

Snigeldynamit är ett alternativ till Wiresågningen

 

Kontakta oss för mer information om vår bergspräckning i Stockholm