Bergförstärkning Stockholm

Efter att vi sprängt och spräckt berg och du har byggt färdigt, kan vissa delar av berget behöva förstärkas. Det finns även naturliga obearbetade sluttningar som kan behöva bergförstärkning. Till exempel bergsskärningar som ligger jämte vägar eller i underjordiska schakt och tunnlar. Det finns olika sätt att förstärka berg och vi behärskar dem alla.

Nätning förstärker berget

Ett sätt att förstärka berg på är att helt enkelt näta in bergväggar som riskerar att tappa sten. Vi fäster starka och hållbara metallnät med vajer i berget. Sten som lossnar ramlar ner innanför nätet och utgör ingen fara för dem som befinner sig i närheten. 

Nätning, ett sätt att förstärka berg

Bergförstärkning genom skrotning

Lösa delar av berget måste plockas bort om de inte går att fästa på ett helt säkert sätt. Därför kan du anlita oss för en säker bergskrotning när berg behöver förstärkas. Då går vi över hela bergsskärningar vid till exempel vägar och cykelbanor så att inga stenar kan ramla ner och skada människor eller stoppa trafik. 

Förstärkning av berg genom skotning

Bultning av berg

Ett annat sätt att förstärka berg på är genom bultning. Om det är enstaka större block som riskerar att lossna men inte går att skrota är det bättre att vi bultar fast dem. Det fungerar helt enkelt så att vi borrar fast dem ordentligt i berget. 

Bergförstärkning genom bultning 

Kontakta oss för din bergförstärkningslösning

Letar du efter en pålitlig partner för ditt bergförstärkningsprojekt? Kontakta Gnesta Bergbyggare idag för att diskutera hur vi kan bidra till framgången av ditt projekt med vår expertis inom bergförstärkning.

Kontakta oss för mer information om vår bergförstärkning i Stockholm.