Trafikverket, Gränna

Tillbaka

Totalentreprenad inom Bergbyggnationer

 GBB utförde en totalentreprenad inom bergskrotning och förstärkning.

Entreprnaden bestod av fyra skärningar, två stycken längs E4:an samt två mindre skärningar på väg 993 och väg 986.

Totalt för alla skärningar var ytan ca 9000 m2. Slänternas höjderna varierade mellan 10 meter till 50 meter.

Beställare: Trafikverket