E4 Förbifart Stockholm

Tillbaka

Betongsprutning av bergslänter 

 Betongsprutning av bergslänter på Förbifart Stockholm i Kungenskurva.

Delprojektet bestod av en yta på ca 6500 m2 som sprutades.

Beställare: Skanska