Våra tjänster

Gnesta Bergbyggare AB har en bred kompetens inom bergbyggnation. Vi har både privatpersoner och företag som kunder, och vi löser allt från små jobb till stora utmaningar med samma engagemang. Det är därför våra kunder återkommer gång efter gång. Bland våra större kunder kan nämnas NCC, JVAB, PEAB, Skanska mfl.

Vår bredd är en stor styrka och möjliggör för oss att utföra alla typer av bergarbeten såsom:

Bergsprängning

Inget jobb är det andra likt när det kommer till bergsprängning men du kan alltid lita på vår professionalism. För dig är det skönt att veta att vi håller det vi lovar och tar ansvar för att minimera störningar för omgivningen.

LÄS MER
Försiktig sprängning

Vid sprängningar i känsliga miljöer använder vi olika tekniker i samverkan. Vi upprättar anpassade borr- och laddplaner och använder vid behov lågbrisant sprängämne eller håller en låg samverkande mängd dynamit.

Sprängning under jord

När det kommer till sprängningar under jord och vatten har vi all kompetens och utrustning som krävs för att utföra jobbet på ett säkert och professionellt sätt.

Bergspräckning

Ett sätt att inte riskera sprängskador på känslig omgivning är att använda bergspräckning, till exempel hydraulisk spräckning eller snigeldynamit.

Fördelen med bergsspräckning är att man inte behöver en besiktning av närliggande bebyggelse, då det inte finns någon risk för skador i omgivningen. I tättplacerade borrhål använder vi ett hydrauliskt verktyg som vibrationsfritt spräcker berget.

LÄS MER
Superwedge

Superwedge är ett av verktygen vi använder för att spräcka berg. Superwedgen hänger från en grävmaskin, och förs ner i ett borrhål där den utvidgas så att berget spricker långsamt.

Darda

Darda används när arbetsplatsen är för trång för en grävmaskin. Metoden påminner om superwedge, men är mindre utrymmeskrävande med den handhållna dardan.

Bergsförstärkning

Efter att vi sprängt och spräckt berg och du har byggt färdigt, kan vissa delar av berget behöva förstärkas. Det finns även naturliga obearbetade sluttningar som kan behöva det. Till exempel bergsskärningar som ligger jämte vägar eller i underjordiska schakt och tunnlar. Det finns olika sätt och vi behärskar dem alla.

LÄS MER
Nätning

En annan lösning är att helt enkelt näta in bergväggar som riskerar att tappa sten. Vi fäster starka och hållbara metallnät med vajer i berget. Sten som lossnar ramlar ner innanför nätet och utgör ingen fara för dem som befinner sig i närheten.

Skrotning

Lösa delar av berget måste plockas bort om de inte går att fästa på ett helt säkert sätt. Därför kan du anlita oss för en säker bergskrotning. Då går vi över hela bergsskärningar vid till exempel vägar och cykelbanor så att inga stenar kan ramla ner och skada människor eller stoppa trafik.

Bultning

Om det är enstaka större block som riskerar att lossna men inte går att skrota är det bättre att vi bultar fast dem. Det fungerar helt enkelt så att vi borrar fast dem ordentligt i berget.

Bergborrning

Vi utför även olika typer av bergborrningsarbeten. Bergborrning för bland annat MAI-stag, fundament, injektering.

Sprutbetong

Ibland vill du inte skrota, näta eller bulta berget men du vill säkra det och förhindra att lösa stenar ramlar ner. Du kanske vill ha en jämn och estetiskt tilltalande slät yta. Då behandlar vi det med sprutbetong som fäster lösa stenar och grus. Berget får en slät och ren betongyta som du sedan kan måla eller bara låta vara som den är. Resultatet är snyggt och prydligt.

Keminjektering

Med hjälp av keminjektering kan vi täta sprickor i betongkonstruktioner, till exempel parkeringshus, källare och hisschakt. Särskilt där du har elektroniska installationer vill du ha en torr miljö. Vi har rätt verktyg och kunniga medarbetare för att lösa dina fuktproblem.

AO Entreprenadtjänst i Stockholm

AO Entreprenadtjänst i Stockholm AB erbjuder utför olika sorters entreprenadtjänster, samt hyr ut maskiner och annan utrustning.